Với thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng mang đến cho văn phòng bạn một phong cách hoàn toàn mới về không gian nội thất văn phòng.

Grid List

Bàn làm việc 2 chỗ 15X60 (1560-001)

Giá: Liên hệ

2400(1200)x600(500)x750 mm 2800(1400)x600(500)x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc 2 người đối ( TG-001)

Giá: Liên hệ

Cụm 2L 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc 4 người chân COL NEW ( N-SP001)

Giá: Liên hệ

1200 x 2400 x 750 Chất liệu: Khungg sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc cụm 4 COL 2 ( SP-001)

Giá: Liên hệ

1200X2400X750 mm 1400x2800x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc cụm 3 ( 120 độ ) (SP-002)

Giá: Liên hệ

1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc 4 chỗ ngồi (1560-002)

Giá: Liên hệ

2400x1200x750 mm 2800x1400x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc 15X60 (1560-003)

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750 Chất liệu : Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI 15X60 (1560-004)

Giá: Liên hệ

Cụm 2 đối 1200x1200x750 1400x1400x750

Bàn làm việc CỤM 4 (90 ĐỘ) 15X60 (1560-006)

Giá: Liên hệ

Cụm 4 (90 độ) 2400x2400x750 mm 2800x2800x750 mm

Bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI 15X60 (1560-007)

Giá: Liên hệ

Cụm 6 đối 1200x3600x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-008)

Giá: Liên hệ

1600x800x750 mm 1600x900x750 mm

Bàn làm việc CỤM 4 ĐỐI 15X60 (1560-009)

Giá: Liên hệ

Cụm 4 đối 2400x1200x750 mm 2800x1400x750 mm

Bàn làm việc CỤM 2 NGANG 15X60 (1560-010)

Giá: Liên hệ

Cụm 2 ngang 2400x600x750 mm 2800x700x750 mm

Khung bàn làm việc CỤM 4 ĐỐI 15X60 (1560-011) 1200 x 2400

Giá: Liên hệ

Cụm 4 đối 1200x2400x750 mm Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc CỤM 2L NGANG 15X60 (1560-012)

Giá: Liên hệ

Cụm 2L ngang 1400x600x750 mm 1400x500x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI 15X60 (1560-013)

Giá: Liên hệ

Cụm 6 đối 1200 x 3600 x 750 mm 1400 x 4200 x 750 : 2.750.000

Khung bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI 15X60 (1560-014) 1200 x 1200

Giá: Liên hệ

Cụm 2 đối 1200x1200x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-015)

Giá: Liên hệ

1400x600x750 mm 1400x500x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-016)

Giá: Liên hệ

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-017)

Giá: Liên hệ

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc CỤM 3 (120 ĐỘ) 15X60 (1560-018)

Giá: Liên hệ

Cụm 3 (120 độ) 1100x1100x750 mm

Bàn làm việc CỤM 4L 15X60 (1560-019)

Giá: Liên hệ

1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-020)

Giá: Liên hệ

900x1800x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-021)

Giá: Liên hệ

Ø800x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-022)

Giá: Liên hệ

800x1600x750 mm 900x1800x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-023)

Giá: Liên hệ

700x1400x750 mm : 858.000 600x1200x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-024)

Giá: Liên hệ

Cụm 4L 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc 15X60 (1560-025)

Giá: Liên hệ

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm Chất liệu : Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc 15X60 (1560-026)

Giá: Liên hệ

Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc 15X60 (A-027)

Giá: Liên hệ

1200x2400x750 mm

Bàn làm việc CỤM 2 NGANG 15X60 (1560-028)

Giá: Liên hệ

600x2400x750 mm 700x2800x750 mm

Bàn làm việc GIÁM ĐỐC ( TG-002 )

Giá: Liên hệ

Bàn giám đốc 800x1600x750 mm 900x1800x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI (TG-003)

Giá: Liên hệ

Cụm 06 đối 1200x3600x750 mm 1400x4200x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI (TG-004)

Giá: Liên hệ

Cụm 2 đối 1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm

Bàn làm việc cụm 4 người ( TG-005 )

Giá: Liên hệ

Bàn họp 1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc CỤM 4 ĐỐI 3 cặp chân ( TG-006 )

Giá: Liên hệ

Cụm 4 đổi 1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc văn phòng 2 người ngang ( TG -007 )

Giá: Liên hệ

Cụm 4 đối 1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc cụm 3 Đối ( 120 độ ) (TG-008)

Giá: Liên hệ

600x2400x750 mm 700x2800x750 mm Chất liệu : Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc CỤM 2 (120 ĐỘ) ngang (TG-009)

Giá: Liên hệ

Cụm 2 (120 độ) 110x110x750 mm

Bàn làm việc CỤM 4 ĐỐI (TG-010)

Giá: Liên hệ

Cụm 4 đối 2400x2400x750 mm

Bàn làm việc cụm 4 Đối xoay tròn 120 độ ( TG-012)

Giá: Liên hệ

1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm Chất liệu : Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc GIÁM ĐỐC ( TG-014 )

Giá: Liên hệ

Có tủ phụ 800x1600x750 mm 900x1800x750 mm

Bàn làm việc trưởng phòng ( TG-015 )

Giá: Liên hệ

1800x800x750 mm 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1400x500x750 mm Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn tiếp tân RECEPTION (REC-001)

Giá: Liên hệ

Kích thước theo yêu cầu Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn Trainning TN -01

Giá: Liên hệ

500 x 1200 x 750

Bàn trainning TN - 02

Giá: Liên hệ

500 x 1400 x 750

Bàn trainning TN - 03

Giá: Liên hệ

500 x 1600 x 750

Bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI OVAL (OV-002)

Giá: Liên hệ

1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm : 605.000

Bàn làm việc CỤM 3 ĐỐI (120 ĐỘ) OVAL (OV-003)

Giá: Liên hệ

Cụm 3 đối (120 độ) 600 x 1400 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn họp chân OVAL (OV-004)

Giá: Liên hệ

Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Khung chân bàn GIÁM ĐỐC (V40-001)

Giá: Liên hệ

700 x 1400 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc (V40-002)

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn cụm 6 Đối ( V40 - 003 )

Giá: Liên hệ

600 x 3600 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn chân trụ cụm 4 Đối ( V40 - 004 )

Giá: Liên hệ

1200x2400x750 mm Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn trụ cụm 4 Đối ( V40 - 005 )

Giá: Liên hệ

1400 x 2800 x 750 Chất liệu : sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc cụm 4 ( V40 - 006 )

Giá: Liên hệ

600 x 2400 x 750 Chất liệu : sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc cụm 2 Đối ( V40 - 007 )

Giá: Liên hệ

1200x1200x750 mm Chất liệu : sơn tĩnh điện

Bàn làm việc nhân viên ( V40 - 009 )

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750 Chất liệu : ván MFC phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt : sơn tĩnh điện nhiều màu

Bàn làm việc văn phòng L nối (V40 - 010)

Giá: Liên hệ

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc trưởng phòng chân chữ nhật có bửng ( V40 - 011 )

Giá: Liên hệ

700 x 1400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc trưởng phòng L ( V40 - 012 )

Giá: Liên hệ

1600x800x750 mm 1400x700x750 mm

Khung bàn làm việc kiểu ( V40 - 013 )

Giá: Liên hệ

800x1600x750 mm 900x1800x750 mm

Bàn làm việc trưởng phòng ( V40 - 014 )

Giá: Liên hệ

700 x 1400 x 750 Chất liệu : Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt sơn tĩnh điện chống rỉ sét

Khung bàn làm việc liền hộc tủ ( V40 - 015 )

Giá: Liên hệ

1600x800x750 mm 1400x600x750 mm

Bàn làm việc liền hộc tủ ( V40 - 020 )

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750 Chất liệu : mặt bàn MFC dày 25mm phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt sơn tĩnh điện chống rỉ sét

Khung chân bàn COL TAV ( COL - T001 )

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn COL liền hộc tủ ( COL - T002 )

Giá: Liên hệ

700 x 1400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn COL L ( COL - T003 )

Giá: Liên hệ

600 × 1200 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Khung chân bàn COL L Đối ( COL - T004 )

Giá: Liên hệ

600 x 1400 x 750 Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc cụm 4 Đối ( COL - T006 )

Giá: Liên hệ

2400x2400x750 mm 2800x2800x750 mm

Khung bàn cụm 4 Đối ( Col - T007 )

Giá: Liên hệ

1200 x 2400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc COL ( COL - T008 )

Giá: Liên hệ

600 x 2400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn họp chân COL ( COL - T009 )

Giá: Liên hệ

700 x 1400 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc có bửng ( COL - T012 )

Giá: Liên hệ

1800(1600)x800(500)x750 mm 1600(1400)x700(500)x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn làm việc L ( COL - T013 )

Giá: Liên hệ

2800(1200)x600(500)x750 mm

Khung bàn làm việc COL trắng ( COL - T014 )

Giá: Liên hệ

700 x 1400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn họp chân COL ( COL - T015 )

Giá: Liên hệ

700 x 2800 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Khung chân bàn cụm 3 ( N-SP002 )

Giá: Liên hệ

1200x1800x750 mm

Bàn làm việc trưởng phòng ( N-SP003)

Giá: Liên hệ

700 x 1400 x 750 Chất liệu : mặt bàn sử dụng ván MFC phủ Melamin chống thấm nước Chân bàn sử dụng sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc cụm 6 người đối ( N-SP004 )

Giá: Liên hệ

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc văn phòng kèm hộc tủ di động ( N-SP005)

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750 Chất liệu : mặt ván gỗ MFC phủ Melamin Chân sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc cụm 2 đối ( N-SP006)

Giá: Liên hệ

1200x1200x750 mm Chất liệu : ván MFC phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc cụm 2 ngang ( N-SP007)

Giá: Liên hệ

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc L COL New ( N-SP008 )

Giá: Liên hệ

Tủ rời 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc L có vách ngăn ( N-SP009 )

Giá: Liên hệ

Kê lên tủ một bên chân 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc cụm 3 ( N- SP010 )

Giá: Liên hệ

Góc L kê lên tủ 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Khung bàn làm việc cụm 3 ( N-SP011 )

Giá: Liên hệ

Góc L kê lên tủ 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc cụm 4 ( N - SP012 )

Giá: Liên hệ

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Khung bàn làm việc cụm 4 ( N-SP013 )

Giá: Liên hệ

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI SPIDER (SP-003)

Giá: Liên hệ

1200x3600x750 mm 1400x4200x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc L (SP-004)

Giá: Liên hệ

Cụm 4 đối 1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc văn phòng (SP-005)

Giá: Liên hệ

1100x1100x750 mm

Bàn làm việc CỤM 4 (90 ĐỘ) SPIDER (SP-006)

Giá: Liên hệ

2400x2400x750 mm 2800x2800x750 mm

Bàn làm việc cụm 2 ngang (NSP-007)

Giá: Liên hệ

1400x1600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc L có vách ngăn (SP-008)

Giá: Liên hệ

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc CỤM 2 NGANG SPIDER (SP-009)

Giá: Liên hệ

600x2400x750 mm 700x2800x750 mm

Bàn làm việc cụm 2 ngang (SP-010)

Giá: Liên hệ

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI SPIDER (SP-011)

Giá: Liên hệ

1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm

Bàn họp chân COl 2 tầng (SP-012)

Giá: Liên hệ

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI SPIDER (SP-014)

Giá: Liên hệ

1200x3600x750 mm 1400x4200x750 mm

Bàn làm việc SPIDER (SP-015)

Giá: Liên hệ

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc SPIDER (SP-021)

Giá: Liên hệ

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Bàn làm việc GIÁM ĐỐC SPIDER (SP-022)

Giá: Liên hệ

Bàn giám đốc 800x1600x750 mm 900x1800x750 mm Tủ hồ sơ thấp 500x100x600 mm

Bàn làm việc SPIDER (SP-023)

Giá: Liên hệ

800x1600x750 mm 900x1800x750 mm

Bàn làm việc chân Oval ( OV - 005 )

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750

Khung chân bàn Oval màu đen ( OV - 006 )

Giá: Liên hệ

700 x 1400 x 750

Khung bàn họp chân sắt trụ 3 chân ( V40 - 21 )

Giá: Liên hệ

1200 x 3600 x 750 Chất liệu : chân sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc văn phòng ( V40 - 022 )

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750

Bàn làm việc có vách chắn ( V40 - 023 )

Giá: Liên hệ

600 x 1200 x 750 Chất liệu : mặt bàn MFC phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt sơn tĩnh điện

Khung bàn vuông chân COL ( COL - T016 )

Giá: Liên hệ

1200 x 1200 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

mới
Bàn Trainning TN-06

Giá: Liên hệ

Sản phẩm chân bàn TN-06 có đế chân làm từ sắt sơn tĩnh điện mang đến sự thẩm mỹ cao. Sản phẩm thích hợp những khu vực hội họp, hội thảo, v.v... Tính cơ động cực cao, có thể gấp gọn lại và di chuyển dễ dàng. Mã sản phẫm : TN-06 Kích thước : 1200x500 mm Chất liệu : Sơn tĩnh điện

mới
Khung bàn làm việc 15x60

Giá: Liên hệ

Với thiết kế đơn giản, tinh tế, nhưng không kém phần sang trọng mang đến cho văn phòng bạn một phong cách hoàn toàn mới về không gian nội thất văn phòng. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Bàn làm việc DCL 2019

Giá: Liên hệ

Với thiết kế hiện đại, cứng cáp. Khung được làm bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện, mặt bàn làm bằng ván ép có thể tự chọn màu phù hợp. Đây là dòng sản phẩm thiết kế mới 2019 của DCL Chất liệu sắt sơn tĩnh điện

mới
Bàn làm việc chân chữ Z

Giá: Liên hệ

Thiết kế hiện đại năm 2019, được làm bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện, sản phẩm phù hợp cho tất cả các không gian nội thất văn phòng làm việc.

mới
Khung bàn làm việc mẫu 2019

Giá: Liên hệ

Sản phẩm chỉ có duy nhất tại DCL - Mẫu mới 2019 Kích thước : 1200x600x750, 1400x700x750, 1600x800x750 mm Chất liệu : Sắt và Inox

Khung bàn chữ V

Giá: Liên hệ

Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện Kích thước : 1600x800 và 2400x1200