Với thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng mang đến cho văn phòng bạn một phong cách hoàn toàn mới về không gian nội thất văn phòng.

Grid List

Bàn làm việc 2 chỗ 15X60 (1560-001)

2400(1200)x600(500)x750 mm 2800(1400)x600(500)x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 2 người đối ( TG-001)

Cụm 2L 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 4 người chân COL NEW ( N-SP001)

1200 x 2400 x 750 Chất liệu: Khungg sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 4 COL 2 ( SP-001)

1200X2400X750 mm 1400x2800x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 3 ( 120 độ ) (SP-002)

1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 4 chỗ ngồi (1560-002)

2400x1200x750 mm 2800x1400x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc 15X60 (1560-003)

600 x 1200 x 750 Chất liệu : Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI 15X60 (1560-004)

Cụm 2 đối 1200x1200x750 1400x1400x750

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 4 (90 ĐỘ) 15X60 (1560-006)

Cụm 4 (90 độ) 2400x2400x750 mm 2800x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI 15X60 (1560-007)

Cụm 6 đối 1200x3600x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-008)

1600x800x750 mm 1600x900x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 4 ĐỐI 15X60 (1560-009)

Cụm 4 đối 2400x1200x750 mm 2800x1400x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2 NGANG 15X60 (1560-010)

Cụm 2 ngang 2400x600x750 mm 2800x700x750 mm

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc CỤM 4 ĐỐI 15X60 (1560-011) 1200 x 2400

Cụm 4 đối 1200x2400x750 mm Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2L NGANG 15X60 (1560-012)

Cụm 2L ngang 1400x600x750 mm 1400x500x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI 15X60 (1560-013)

Cụm 6 đối 1200 x 3600 x 750 mm 1400 x 4200 x 750 : 2.750.000

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI 15X60 (1560-014) 1200 x 1200

Cụm 2 đối 1200x1200x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-015)

1400x600x750 mm 1400x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-016)

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-017)

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 3 (120 ĐỘ) 15X60 (1560-018)

Cụm 3 (120 độ) 1100x1100x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 4L 15X60 (1560-019)

1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-020)

900x1800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-021)

Ø800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-022)

800x1600x750 mm 900x1800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-023)

700x1400x750 mm : 858.000 600x1200x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-024)

Cụm 4L 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-025)

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm Chất liệu : Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (1560-026)

Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc 15X60 (A-027)

1200x2400x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2 NGANG 15X60 (1560-028)

600x2400x750 mm 700x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc GIÁM ĐỐC ( TG-002 )

Bàn giám đốc 800x1600x750 mm 900x1800x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI (TG-003)

Cụm 06 đối 1200x3600x750 mm 1400x4200x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI (TG-004)

Cụm 2 đối 1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 4 người ( TG-005 )

Bàn họp 1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 4 ĐỐI 3 cặp chân ( TG-006 )

Cụm 4 đổi 1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc văn phòng 2 người ngang ( TG -007 )

Cụm 4 đối 1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 3 Đối ( 120 độ ) (TG-008)

600x2400x750 mm 700x2800x750 mm Chất liệu : Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2 (120 ĐỘ) ngang (TG-009)

Cụm 2 (120 độ) 110x110x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 4 ĐỐI (TG-010)

Cụm 4 đối 2400x2400x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 4 Đối xoay tròn 120 độ ( TG-012)

1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm Chất liệu : Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc GIÁM ĐỐC ( TG-014 )

Có tủ phụ 800x1600x750 mm 900x1800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc trưởng phòng ( TG-015 )

1800x800x750 mm 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1400x500x750 mm Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn tiếp tân RECEPTION (REC-001)

Kích thước theo yêu cầu Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn Trainning TN -01

500 x 1200 x 750

Giá: Liên hệ

Bàn trainning TN - 02

500 x 1400 x 750

Giá: Liên hệ

Bàn trainning TN - 03

500 x 1600 x 750

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI OVAL (OV-002)

1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm : 605.000

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 3 ĐỐI (120 ĐỘ) OVAL (OV-003)

Cụm 3 đối (120 độ) 600 x 1400 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn họp chân OVAL (OV-004)

Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung chân bàn GIÁM ĐỐC (V40-001)

700 x 1400 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc (V40-002)

600 x 1200 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn cụm 6 Đối ( V40 - 003 )

600 x 3600 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn chân trụ cụm 4 Đối ( V40 - 004 )

1200x2400x750 mm Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn trụ cụm 4 Đối ( V40 - 005 )

1400 x 2800 x 750 Chất liệu : sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc cụm 4 ( V40 - 006 )

600 x 2400 x 750 Chất liệu : sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc cụm 2 Đối ( V40 - 007 )

1200x1200x750 mm Chất liệu : sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc nhân viên ( V40 - 009 )

600 x 1200 x 750 Chất liệu : ván MFC phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt : sơn tĩnh điện nhiều màu

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc văn phòng L nối (V40 - 010)

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc trưởng phòng chân chữ nhật có bửng ( V40 - 011 )

700 x 1400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc trưởng phòng L ( V40 - 012 )

1600x800x750 mm 1400x700x750 mm

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc kiểu ( V40 - 013 )

800x1600x750 mm 900x1800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc trưởng phòng ( V40 - 014 )

700 x 1400 x 750 Chất liệu : Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt sơn tĩnh điện chống rỉ sét

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc liền hộc tủ ( V40 - 015 )

1600x800x750 mm 1400x600x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc liền hộc tủ ( V40 - 020 )

600 x 1200 x 750 Chất liệu : mặt bàn MFC dày 25mm phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt sơn tĩnh điện chống rỉ sét

Giá: Liên hệ

Khung chân bàn COL TAV ( COL - T001 )

600 x 1200 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn COL liền hộc tủ ( COL - T002 )

700 x 1400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn COL L ( COL - T003 )

600 × 1200 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung chân bàn COL L Đối ( COL - T004 )

600 x 1400 x 750 Chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc cụm 4 Đối ( COL - T006 )

2400x2400x750 mm 2800x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Khung bàn cụm 4 Đối ( Col - T007 )

1200 x 2400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc COL ( COL - T008 )

600 x 2400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn họp chân COL ( COL - T009 )

700 x 1400 x 750 Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc có bửng ( COL - T012 )

1800(1600)x800(500)x750 mm 1600(1400)x700(500)x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc L ( COL - T013 )

2800(1200)x600(500)x750 mm

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc COL trắng ( COL - T014 )

700 x 1400 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn họp chân COL ( COL - T015 )

700 x 2800 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung chân bàn cụm 3 ( N-SP002 )

1200x1800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc trưởng phòng ( N-SP003)

700 x 1400 x 750 Chất liệu : mặt bàn sử dụng ván MFC phủ Melamin chống thấm nước Chân bàn sử dụng sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 6 người đối ( N-SP004 )

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc văn phòng kèm hộc tủ di động ( N-SP005)

600 x 1200 x 750 Chất liệu : mặt ván gỗ MFC phủ Melamin Chân sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 2 đối ( N-SP006)

1200x1200x750 mm Chất liệu : ván MFC phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 2 ngang ( N-SP007)

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc L COL New ( N-SP008 )

Tủ rời 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc L có vách ngăn ( N-SP009 )

Kê lên tủ một bên chân 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 3 ( N- SP010 )

Góc L kê lên tủ 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc cụm 3 ( N-SP011 )

Góc L kê lên tủ 1600x700x750 mm 1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 4 ( N - SP012 )

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Khung bàn làm việc cụm 4 ( N-SP013 )

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI SPIDER (SP-003)

1200x3600x750 mm 1400x4200x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc L (SP-004)

Cụm 4 đối 1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc văn phòng (SP-005)

1100x1100x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 4 (90 ĐỘ) SPIDER (SP-006)

2400x2400x750 mm 2800x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 2 ngang (NSP-007)

1400x1600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc L có vách ngăn (SP-008)

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2 NGANG SPIDER (SP-009)

600x2400x750 mm 700x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc cụm 2 ngang (SP-010)

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 2 ĐỐI SPIDER (SP-011)

1200x1200x750 mm 1400x1400x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn họp chân COl 2 tầng (SP-012)

1200x2400x750 mm 1400x2800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc CỤM 6 ĐỐI SPIDER (SP-014)

1200x3600x750 mm 1400x4200x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc SPIDER (SP-015)

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc SPIDER (SP-021)

1400x600x750 mm 1200x500x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc GIÁM ĐỐC SPIDER (SP-022)

Bàn giám đốc 800x1600x750 mm 900x1800x750 mm Tủ hồ sơ thấp 500x100x600 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc SPIDER (SP-023)

800x1600x750 mm 900x1800x750 mm

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc chân Oval ( OV - 005 )

600 x 1200 x 750

Giá: Liên hệ

Khung chân bàn Oval màu đen ( OV - 006 )

700 x 1400 x 750

Giá: Liên hệ

Khung bàn họp chân sắt trụ 3 chân ( V40 - 21 )

1200 x 3600 x 750 Chất liệu : chân sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc văn phòng ( V40 - 022 )

600 x 1200 x 750

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc có vách chắn ( V40 - 023 )

600 x 1200 x 750 Chất liệu : mặt bàn MFC phủ Melamin chống thấm nước Chân sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Khung bàn vuông chân COL ( COL - T016 )

1200 x 1200 x 750 Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

mới
Bàn Trainning TN-06

Sản phẩm chân bàn TN-06 có đế chân làm từ sắt sơn tĩnh điện mang đến sự thẩm mỹ cao. Sản phẩm thích hợp những khu vực hội họp, hội thảo, v.v... Tính cơ động cực cao, có thể gấp gọn lại và di chuyển dễ dàng. Mã sản phẫm : TN-06 Kích thước : 1200x500 mm Chất liệu : Sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

mới
Khung bàn làm việc 15x60

Với thiết kế đơn giản, tinh tế, nhưng không kém phần sang trọng mang đến cho văn phòng bạn một phong cách hoàn toàn mới về không gian nội thất văn phòng. Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bàn làm việc DCL 2019

Với thiết kế hiện đại, cứng cáp. Khung được làm bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện, mặt bàn làm bằng ván ép có thể tự chọn màu phù hợp. Đây là dòng sản phẩm thiết kế mới 2019 của DCL Chất liệu sắt sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

mới
Bàn làm việc chân chữ Z

Thiết kế hiện đại năm 2019, được làm bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện, sản phẩm phù hợp cho tất cả các không gian nội thất văn phòng làm việc.

Giá: Liên hệ

mới
Khung bàn làm việc mẫu 2019

Sản phẩm chỉ có duy nhất tại DCL - Mẫu mới 2019 Kích thước : 1200x600x750, 1400x700x750, 1600x800x750 mm Chất liệu : Sắt và Inox

Giá: Liên hệ

Khung bàn chữ V

Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện Kích thước : 1600x800 và 2400x1200

Giá: Liên hệ